Monday, January 20, 2014

Tổng hợp các Code Popup - Javascripts quảng cáo cho website - Blogspot


Tổng hợp các Code Popup - Javascripts quảng cáo cho website - Blogspot . Code Javascripts Popup quảng cáo cho website - blogspot. Code Popup quảng cáo xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột.Code Popup quảng cáo xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên.Code Popup quảng cáo xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên. Code mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình.

Bài viết bạn có thể quan tâm:

 • Code popup thông báo xuất hiện chỉ 1 lần khi vào trang web blogspot
 • Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên web - Blogspot
 • Code chèn popup quảng cáo ở góc phải - góc trái màn hình web - blogspot


Các loại Code Popup mình sẽ chia sẻ trong bài viết này

 • Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột
 • Code Popup-under hiện sau trình duyệt cho website/Blogger
 • Code popup mở ra tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web
 • Code mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình
 • Code Popup:  Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên
 • Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên
 • Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip


Tổng hợp Code Popup - Javascripts quảng cáo cho website - Blogspot


Chú ý: Thay link bằng link http://ibiet.blogspot.com/ Website các bạn cần đặt Popup nhé.


1. Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

Thay phần <body> thành đoạn code dưới đây

<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://ibiet.blogspot.com/")
window.open("http://ibiet.blogspot.com/")
window.open("http://ibiet.blogspot.com/")
}
/* ]]> */
</script>
Ở trên mình mặc định là 3 trang sẽ được mở ra khi click chuột, bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều hơn bằng cách thêm window.open("địa chỉ web/blog").

Chú ý : Cách này sẽ gậy khó chịu cho người dùng

2. Code Popup-under hiện sau trình duyệt cho website/Blogger

Đặc điểm của file javarscripts.

 • Các popup-under sẽ tự động xuất hiện mà không cần phải đợi độc giả click vào một vị trí bất kỳ nào trên blogger của bạn.
 • Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay phần mềm chặn popup.

Cách thực hiện

Đối với blogspot
 • Đăng nhập vào blog
 • Vào bảng điều khiển Blogger
 • Vào bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
 • Dán 1 trong 2 đoạn code dưới đây vào tiện ích HTML/Javascript vừa thêm (Ngoài ra bạn có thể dán nó trước thẻ </head> )
Đối với website:

Bạn chỉ cần dán nó trước thẻ </head> là ok

Đoạn 1:

<script>
function popup() {
var url = "http://ibiet.blogspot.com/";
window.open(url);
popWin = window.open(page,'popWin');
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>

Đoạn 2: 

<script>

//Pop-under window- By JavaScript Kit
//Credit notice must stay intact for use
//Visit http://javascriptkit.com for this script

//specify page to pop-under
var popunder="http://ibiet.blogspot.com/"

//specify popunder window features
//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable
var winfeatures="width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0"

//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded
var once_per_session=0

///No editing beyond here required/////

function get_cookie(Name) {
  var search = Name + "="
  var returnvalue = "";
  if (document.cookie.length > 0) {
    offset = document.cookie.indexOf(search)
    if (offset != -1) { // if cookie exists
      offset += search.length
      // set index of beginning of value
      end = document.cookie.indexOf(";", offset);
      // set index of end of cookie value
      if (end == -1)
         end = document.cookie.length;
      returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
      }
   }
  return returnvalue;
}

function loadornot(){
if (get_cookie('popunder')==''){
loadpopunder()
document.cookie="popunder=yes"
}
}

function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder,"",winfeatures)
win2.blur()
window.focus()
}

if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()

</script>

3.Code popup mở ra tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web

<script type="text/javascript" language=javascript> 
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var today = new Date();
today.setTime(today.getTime());
var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}

function Get_Cookie(name) {

var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
var len = start + name.length + 1;
if ((!start) &&
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
return null;
}
if (start == -1) return null;
var end = document.cookie.indexOf(";", len);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}

function Delete_Cookie(name, path, domain) {
if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}

function popunder() {

if (Get_Cookie('cucre') == null) {
Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
var url = "http://ibiet.blogspot.com/";
pop = window.open(url, 'windowcucre');
pop.blur();

window.focus();
}}

function addEvent(obj, eventName, func) {
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if (obj.addEventListener) {
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else {
obj["on" + eventName] = func;
}
}

addEvent(window, "load", function (e) {
addEvent(document.body, "click", function (e) {
popunder();
});
});

</script>

4. Code mở popup cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình

Những điểm hay của Code Popup này:
- Xuất hiện 1 lần khi trình duyệt Website mở.
- Cửa sổ trang Website được Pop nhỏ ở góc màn hình -> kéo dài thời gian ở lại của Website được Pop.

Cách làm
- Trên các nền Website thì đây chỉ là 1 đoạn code javascript trên thẻ </head> là OK
- Hướng dẫn trên Blogspot.
    + Các bạn vào bảng điều khiển blogger -> bố cục (Layout) -> Thêm 1 tiện ích (Add a Widget) ->           HTML/Javascript.
Sau đó dán code trên vào tiện ích vừa thêm và lưu lại là OK

Code:

<script>function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent("on"+eventName,func);}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true);}else{obj["on"+eventName]=func;}}
addEvent(window,"load",function(e){addEvent(document.body,"click",function(e){var pX;pX=screen.width;if(!pX){pX=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth;}
if(pX>800){if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive")==-1){document.cookie='pnpopup=popactive';params='width=50';params+=', height=50';params+=', top=1650, left=1460, resizable=no, scrollbars=yes, location=yes';var w=window.open("http://ibiet.blogspot.com/",'window1',params).blur();window.focus();}}});});</script>

Thay link bằng link http://ibiet.blogspot.com/ Website các bạn cần đặt Pop nhé.

5. Code Popup:  Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên

Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

Thay phần <body> thành đoạn code dưới đây

<body onclick="vtlai_popup();">

<script language="javascript">
/* <![CDATA[ */
var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{
var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['http://ibiet.blogspot.com/','http://ibiet.blogspot.com/','http://ibiet.blogspot.com/'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]> */
</script>

6. Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên

Code phần này là  khi bạn click vào blog lần đầu tiên tất cả các cửa sổ đều xuất hiện và chỉ 1 lần duy nhất, những cú click tiếp theo trên cùng 1 trình duyệt thì các cửa sổ không xuất hiện nữa với khoảng thời gian nhất định.

Cách làm

Thay phần <body> thành đoạn code dưới đây

<body onclick='vtlai_popup();'>

<script language='javascript'>
//<![CDATA[

var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{

var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var params = 'width=' + '600';
params += ', height=' + '500';
params += ',scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';

var vtlai_popup_0 = window.open('http://ibiet.blogspot.com/', 'vtlai_popup_0', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_1 = window.open('http://ibiet.blogspot.com/', 'vtlai_popup_1', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_2 = window.open('http://ibiet.blogspot.com/', 'vtlai_popup_2', params +', top=0,left=0');

var vtlai_popup_3 = window.open('http://ibiet.blogspot.com/', 'vtlai_popup_3', params +', top=0,left=0');

}

}
}
//]]>
</script>

6. Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip

Tìm đến thẻ <body> và thay thế thành như bên dưới

<body onclick='popunder();'>

<script>
/* <![CDATA[ */
function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")}
function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""),
pop=window.open("http://ibiet.blogspot.com/","windowcucre"),
pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})});
/* ]]> */</script>

Hoặc bạn có thể dùng đoạn code sau:


<script>
    //<![CDATA[
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
    var today = new Date();
    today.setTime(today.getTime());
    var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

    document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}

function Get_Cookie(name) {

    var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
    var len = start + name.length + 1;
    if ((!start) &&
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
        return null;
    }
    if (start == -1) return null;
    var end = document.cookie.indexOf(";", len);
    if (end == -1) end = document.cookie.length;
    return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}

function Delete_Cookie(name, path, domain) {
    if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}

function popunder() {
 if (Get_Cookie('cucre') == null) {
     Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
        var url = "http://ibiet.blogspot.com/";
        pop = window.open(url, 'windowcucre');
  pop.blur();

        window.focus();
    }
}

function addEvent(obj, eventName, func) {
    if (obj.attachEvent) {
        obj.attachEvent("on" + eventName, func);
    }
    else if (obj.addEventListener) {
        obj.addEventListener(eventName, func, true);
    }
    else {
        obj["on" + eventName] = func;
    }
}

addEvent(window, "load", function (e) {
    addEvent(document.body, "click", function (e) {
        popunder();
    });
});
    //]]>
</script>
<body onclick='popunder();'> 

19 comments:

 1. Replies
  1. Cảm ơn Tuấn Kiệt đã ủng hồ bài việt, Chúc các bạn thành công

   Delete
 2. Cảm ơn bạn nhiều nhé, tổng hợp lại rất dễ sử dụng

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn Vinh Hung đã ủng hồ bài việt, Chúc các bạn thành công

   Delete
 3. Bác cho hỏi có doạn code nào mà có thể dùng được nhiều url khi ng click trên web của mình ko ạ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. cái đó bạn quản lý trong phần quản lý domain . chúc bạn thành công

   Delete
 4. Những mẫu code này rất hay!
  Tuấn Trung – Thiết kế
  -------------------------------------------------------------------
  • Xem chi tiết về Bảng giá chụp ảnh cưới phóng sự
  • Hoặc Bang gia chup anh cuoi phong su

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn Trung Tuan đã ủng hồ bài việt, Chúc các bạn thành công

   Delete
 5. http://rutgonlinkkiemtien.info/adf-ly-tutorials/huong-dan-tao-blog-de-kiem-tien-voi-adf-ly-hieu-qua/
  Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để có đươc cái banner hoa hậu (289) đứng im ở bên phải blog trên vậy, nếu có thể cho mình xin code được k?
  hỏi chủ blog họ k nói. Thanks
  titi14vn@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. đó là 1 đoạn rất đơn giản với cái hình đó là xong mà bạn

   Delete
 6. Cảm ơn bạn đã cho biết thông tin
  Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí mua sản phẩm giày da shidoza hoặc nội thất chung cư Đồng Phát Park View xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
  Hotline: 0979694616

  ReplyDelete
 7. Mình đã làm được với trang của mình. Cảm ơn AD nhiều
  Các bạn vào xem DEMO: tại đây nha!
  Nhớ bấm kết nối để trao đổi nhiều hơn nha.
  Thank!

  ReplyDelete
 8. Mình đã làm được với trang của mình. Cảm ơn AD nhiều
  Các bạn vào xem DEMO: tại đây nha!
  Nhớ bấm kết nối để trao đổi nhiều hơn nha.
  Thank!

  ReplyDelete
 9. thanks.
  trongkhanhnguyen.blogspot.com

  ReplyDelete
 10. Mua bán cho thuê căn hộ Homedy giá rẻ thu hút:
  mua bán căn hộ quận tây hồ xem ngay
  mua bán căn hộ quận thanh xuân xem chi tiết
  mua bán căn hộ quận đà nẵng xem ngay
  mua bán căn hộ bình chánh xem ngay
  cho thuê căn hộ bình chánh xem ngay

  ReplyDelete

 

Dịch vụ marketing /Dịch vụ marketing / Dịch vụ seo / Dich vu seo